Sponsorer

Natur & Kultur
Region Värmland
Karlstads kommun
Matematiksällskapet
Borlänge kommun & Framtidsmuseet
Uppsala kommun
Falu kommun
BillerudKorsnäs
Tantrix Sverige
Studiefrämjandet
Natur & Kultur
BillerudKorsnäs
Region Värmland
Tantrix

Crowdfunding-kampanj

Eftersom Mattekollo är en ideell verksamhet, anordnade vi en crowdfunding-kampanj för att samla in pengar. Vi fick in ca 20 000 kr, och för det vill vi rikta ett stort tack till alla som har donerat. Framförallt vill vi tacka:

Tony Meijer
Daniel Andersson
Louise Anders
Karl Stengård
Elin Winberg
Adam Jonsson
Oya Degerbalkan
Christina Anders
David Nygren
Kim Forsgren
Per W Alexandersson
Jrw Rosen
Jürgen Gräfenstein
Per-Niklas Karlsson
John Mattsson
Malin Ljungberg
Alexander Kinigalakis
Katja Gabrysch
Jonas Malm
Anders Ekinge
Peter Carlsson
Erik Byrenius
Anela Ciber Jasarevic
Jonas Hall
Marie Sejlitz
Dr H F N Forsberg
Per Setterberg
Daniel Andersson

Bli sponsor

På Mattekollo utbildar vi framtidens ingenjörer, matematiker och programmerare. Om ditt företag vill vara med och skapa framtida problemlösare, erbjuder vi möjligheten att bli officiell företagssponsor av Mattekollo. Du som privatperson som tycker att det vi gör är viktigt och värt att stödja är också välkommen om du vill bidra.
Kontakta oss på matematiksallskapet@gmail.com om du vill veta mer!