Om Matematiksällskapet

Mattekollo4Matematiksällskapet är en ideell förening som står bakom Mattekollo. Föreningens syfte är att främja unga matematikintresserade genom att hjälpa dem vidareutveckla sina matematiska förmågor. Vi fokuserar på aktiviteter som syftar till att barn och unga ska träffa andra matematikintresserade och bygga upp nätverk som kan ge stöd och utmaningar utöver vad som finns i skolan. Tanken är att Mattekollo ska bli en årlig aktivitet, men dessutom att vi i framtiden ska hålla träffar för elever som har matematikintresse även under skolåret. Vi fokuserar inte på något specifikt geografiskt område, utan riktar oss till elever i hela Sverige!

Kontakta gärna Valentina Chapovalova om du är intresserad av att vara med i vårt arbete!