Sigma8 – mattetävling där hela klassen samarbetar

Anmäl dig till en mattetävling där hela er klass ska samarbeta och lösa problem.

Läs mer och anmäl dig på www.sigma8.se


Huvudsyftet med Sigma8 är att skapa större intresse för matematik genom att engagera elever i problemlösning som kräver logiskt tänkande, tillåter diskussion, och uppmuntrar kreativitet.

Att argumentera för sina lösningar är ett primärt inslag i klasstävlingen Sigma8 då hela klassen ska lösa problem tillsammans.

Genom att använda logik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och nya upptäckter bekräftas i klassrumsdiskussioner, vilket i sin tur stärker både självförtroende och motivation.