Vi söker ledare!

Känner du att du har vad som behövs för att vara ledare på mattekollo? Skicka din ansökan till matematiksallskapet@gmail.com med namn och kontaktuppgifter, om du söker lektions- eller deltagaransvarig, ett kort personligt brev och meriter. Bifoga CV och intyg. Ange i ämnesraden ”Ledaransökan Mattekollo <Ditt namn>”.  Du får resor, mat och husrum bekostade samt ett mindre arvode.

Lektionsansvarig

Som lektionsansvarig är ditt ansvarsområde den pedagogik och administration, du planerar lektioner och är den som har huvudansvar för undervisning. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att undervisa och hålla lektioner samt högskole- eller universitetsutbildning med minst 60 hp matematik.

Deltagaransvarig

Som deltagaransvarig assisterar du under lektioner och har hand om deltagare. Du ska genomföra fritidsaktiviteter och se till att alla mår bra och trivs. Du ska tycka om att arbeta med barn och ha åtminstone påbörjat universitetsstudier inom något som innehåller matematik.

Ledare på Mattekollo 2017