Organisationsgruppen:


Valentina Chapovalova

Valentina Chapovalova, Projektledare

Valentina har många års erfarenhet av matematikundervisning för intresserade elever och har med sig mycket erfarenhet från mattekollon i Ryssland. Hon jobbar aktivt med att förankra traditionen av matteklubbar och kollon i Sverige. Valentina jobbar i Uppsala och Gävle. Hon har varit med och grundat Mattekollo 2015.

Mejl: valentina.chapovalova@gmail.com


William Gustafsson

William Gustafsson, Ekonomiansvarig

William har nyligen avslutat fem års matematikstudier vid Uppsala Universitet. Ledde tidigare Matteklubben i Uppsala under ett par år, och leder nu en grupp från Matteklubben Tänkarna i Stockholm. Var med och startade Matematiksällskapet och har varit med och organiserat Mattekollo sen starten 2015.

Mail: williamgustafsson@fastmail.com


Fredrik Löfgren

Fredrik Löfgren

Fredrik är verksam vid Linköpings Universitet som robotutvecklare. Han har ett brinnande intresse för programmering och vill att så många som möjligt ska få chansen att prova på det! Som många andra i planeringsgruppen så har Fredrik deltagit i Genikampen, han vann den allra första säsongen 2014.


Emil Ledberg

Emil Ledberg

Emil läser kandidatprogrammet i matematik vid Uppsala Universitet. Han undervisar på Matteklubben i Uppsala och har tidigare erfarenhet i Svenska Kyrkans ungdomsverksamhet.


Ellen Jakobbson

Ellen Jakobsson

Ellen läser Natur på Katedralskolan i Uppsala och undervisar på Matteklubben i Uppsala.


Fredrik Cumlin

Fredrik Cumlin, Sponsorkontakt

Fredrik läser teknisk fysik på KTH samt matematik och geovetenskap på Stockholms universitet. Han har undervisat på Matteklubben i Uppsala men undervisar numera på Matteklubben Tänkarna i Stockholm. Fredrik har varit med i organisationsgruppen för mattekollo sedan 2015.

Mail: fcumlin@gmail.com

 

 


Elisabet Edvardsson

Elisabet Edvardsson

Elisabet har läst teknisk fysik och har en kandidatexamen i matematik. Hon har varit med som ledare på matematikklubbar i Karlstad och deltog som ledare i Mattekollo 2017.


Leonid Molokov

Leonid Molokov

Leonid jobbar som mjukvaruutvecklare och undervisar på matteklubben i Göteborg för åk 4-7. Han disputerade i computational system biology år 2013 och har varit på mattekollon i Ryssland som både lärare och elev.