Anmälan

Anmälan för Mattekollo 2024 är nu stängd. Du kan anmäla intresse för Mattekollo 2025 så får du mejl när information kring datum, antagning med mera bestäms.

DATUM

Lägret för alla årskurser kommer ske i Linköping på Valla folkhögskola från 15 juli 2024 till 24 juli 2024. Kollot riktar sig till elever i åk 6-gy2 som är intresserade av matematik och programmering. Detta år planerar vi kollot att bli större, med platser för cirka 70 deltagare. Temat för årets kollo är ”Matematik och AI”.

Mattekollot organiseras i år genom den ideella föreningen Mötesplats för särbegåvade.

ÄMNESPROFILER

På årets kollo kommer det att finnas två profiler man kan gå som deltagare: matematik eller programmering. Matematikspåret har två (åldersanpassade) lektioner matematik om dagen och en (nivåanpassad) lektion i programmering. Programmeringsspåret kommer istället ha en (nivåanpassad) lektion matematik om dagen och två (svårare) lektioner programmering.

ANTAGNING

För att komma in på Mattekollo behöver du skriva ett antagningsprov.

För att komma in på matematikprofilen ska du skriva antagningsprov i matematik eller ha tävlat i matematik och kommit topp 15 i HMT eller varit finalist i SMT i år. För att komma in på programmeringsprofilen ska du skriva antagningsprov i programmering eller ha tävlat i programmering och kommit topp 15 i PO i år.

Antagningsprov matematik

Antagningsprov programmering

Du kan söka till en eller båda profilerna, men väl på kollot kan du bara gå en profil. Därför ska du ange prioritet i antagningsformuläret.

Resultatet på antagningsproven i kombination med din bakgrund avgör vilka som kommer in på kollot och vilka som blir reserver. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt i år, med minst 1/3 deltagare som är tjejer/icke-binära.

PLATS

Vi bor på Valla Folkhögskola, Studievägen 22, 583 29 Linköping och har lektioner både där och på Universitetet i Linköping som finns väldigt nära. Ibland kommer det ske utflykter till andra intressanta platser i Linköping.

PRIS

Preliminärt pris för kollodeltagande blir 6000 kr per deltagare, men kan bli större eller mindre beroende på sponsorer. Deltagare som inte har möjlighet att betala full avgift kan ansöka om reducerad avgift.

Kontakta oss gärna om du eller din organisation kan tänka sig att vara sponsor för Mattekollo 2025.

Skattjakt på Mattekollo 2023
Mattekollo juli 2020

Mattekollo augusti 2019
Mattekollo juli 2019
Volleyboll på Mattekollo 2015