Den ordinarie ansökningsperioden stängde 16 februari, men urvalet av ledare sker fortfarande! Skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Vi söker ledare!

Känner du att du har vad som behövs för att vara ledare på Mattekollo?

Att vara ledare

Som ledare på Mattekollo assisterar du under lektioner och bidrar till trivseln för kollodeltagarna i egenskap av patrulledare. Du ska tycka om att arbeta med barn och ha åtminstone påbörjat universitetsstudier inom något som innehåller matematik.

Du kommer att vara med din patrull på fritidsaktiviteterna i början av kollot och se till att alla mår bra och trivs under hela kollovistelsen. Du ser till att patrullen utför sina uppdrag, så som matlagning och städning. Självklart hjälper du även deltagare utanför din patrull att känna sig välkomna.

Du kommer även att assistera under andras lektioner och eventuellt hålla egna lektioner i antingen matematik, programmering eller båda. Förberedelserna för detta påbörjas under våren.

Du får resor, mat och husrum bekostade samt ett mindre arvode.

Ytterligare ansvar

Många av ledarna på Mattekollo har ytterligare ansvar under kollot, och dessa söker man till i sin ansökan.

Lektionsansvarig (matematik)

Som lektionsansvarig är ditt ansvarsområde den pedagogik och administration, du planerar lektioner och är den som har huvudansvar för undervisning. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att undervisa och hålla lektioner samt högskole- eller universitetsutbildning med minst 60 hp matematik. Du har normalt inte en patrull.

Lektionsansvarig (programmering)

Du har huvudansvar för undervisning i programmering på kollot. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att undervisa och hålla lektioner samt högskole- eller universitetsutbildning med minst 60 hp datavetenskap eller motsvarande erfarenhet av egna studier (t.ex. aktivt deltagande och prestationer i programmeringstävlingar). Du har normalt inte en patrull.

Idrottsansvarig

Som idrottsansvarig planerar du och genomför idrotten för alla deltagare under kollot. Du ska tycka om sport och hälsa och att röra på dig. Du ska se till att alla deltagare är fysiskt aktiva under kollots idrottslektioner efter bästa förmåga. Notera att du aldrig är ensam som ledare på en idrottslektion.

Aktivitetsansvarig

Som aktivitetsansvarig planerar och schemalägger du vilka kvällsaktiviteter som ska ske under kollot, och vilka som ska hålla i dem. Dessa kan vara allt från brädspelskvällar till kluringtävlingar.

Organisationsansvarig

Som organisationsansvarig hjälper du till med att planera kollot: allt från budget och design av t-shirtar till att lösa logistiken med hemresor. Organisationsansvariga börjar aktivt jobba med kolloförberedelser i februari-mars.

Ansökan

Den ordinarie ansökningsperioden stängde 16 februari, men urvalet av ledare sker fortfarande! Skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Skicka din ansökan till antagningsprov@mattekollo.se med namn och kontaktuppgifter, huruvida du söker till ett extra ansvar, och om du vill undervisa i matematik, programmering eller både, så snart som möjligt. Ange i ämnesraden ”Ledaransökan Mattekollo <Ditt namn>”.

Om du är ny som ledare på Mattekollo bör du skicka med ett kort personligt brev och meriter, och bifoga ett CV och intyg.

Ledare på Mattekollo 2017