Anmälan

Anmälan till Mattekollo 2019 är stängd. Lämna intresseanmälan till Mattekollo 2020.

DELTAGARAVGIFT

Lägret för åk 6-8 kostar preliminärt 5000 kr per person (ytterligare 1500 kr för boende hos en deltagare i Uppsala/rabatt med 1500 kr för husering av en deltagare från ett annat län).

Lägret för åk 9-gy2 kostar preliminärt 6500 kr per person.

DATUM

Det första lägret för åk 6-8 kommer att hållas mellan 22:a och 31:a juli 2019.

Det andra lägret för åk 9- gy 2 kommer att hållas mellan 1:a och 11:e augusti 2019.

PLATS

Lägret för åk 6-8 kommer i år hållas på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, adress: Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala. Det blir ett dagläger med program för elever från cirka kl 9 på morgonen till kl 19 på kvällen. Deltagare som bor i Uppsala har möjlighet att husera gäster från andra län mot en reducerad deltagaravgift.

Lägret för åk 9-gy2 kommer att hållas på Erkenlaboratoriet i Norrtälje med ett dygnet runt-program. Adress: Norra Malmavägen 45 761 73 Norrtälje.

Volleyboll på det första Mattekollot