Anmälan

Ordinarie anmälan till Mattekollo 2020 är stängd. Du kan fylla i Anmälan för onlinekollot åk 9-gy2 eller Intresseanmälan för Mattekollo 2021

På grund av ett högt söktryck till kollot för äldre elever har vi beslutat av utöka kollot för yngre elever till årskurs 9.

Coronapandemin gör även så att båda våra kollon måste hållas för färre deltagare än vad vi planerat. Endast 20 barn kan vara med på plats. Vi siktar därför på att genomföra ett parallellt kollo online i augusti för deltagare i åk 9 och gymnasiet, om det finns tillräckligt stort intresse för det.

I första hand tar vi in elever som redan har sökt till ordinarie Mattekollo men som inte kunnat åka. I andra hand tar vi in andra intresserade elever.

DATUM

Det första lägret på plats för åk 6-9 hålls mellan 24:e juli och 2:a augusti 2020.

Det andra lägret på plats för åk 9 – gy2 hålls mellan 3:e och 13:e augusti 2020.

Online för åk 9 – gy2 hålls mellan 4:e och 12:e augusti 2020.

PLATS

Båda kollon blir övernattningsläger som hålls på Erkenlaboratoriet i Norrtälje. Adress: Norra Malmavägen 45 761 73 Norrtälje.

PROGRAM

Årets kollo kommer förutom matematik innehålla inslag av fysik (experimentell och teoretisk) samt programmering, både för nybörjare och erfarna deltagare.

Onlinekollo följer alla mattelektioner från ordinarie kollot för åk 9-gy2 där eleverna istället får kommunicera med ledarna och varandra via länk (troligen Zoom eller Google Meet). Programmeringsundervisningen sker i projektform där deltagarna kommunicerar med ledaren och varandra via chatt på Discord.

Mattekollo augusti 2019

Mattekollo juli 2019

Volleyboll på Mattekollo 2015

–>