Vad är Mattekollo?

Mattekollo är ett sommarläger för barn och ungdomar som är duktiga på och intresserade av matematik. På Mattekollo får deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och problemlösningsförmåga inom både matematik och programmering.  Genom att blanda teori och praktik utvecklar man nya sätt att tänka.  Våra läger riktar sig till de som innan sommaren har gått i årskurs 6-9 och gymnasiets årskurser 1 och 2.
Bakom Mattekollo står en organisationsgrupp engagerade matematiker, programmerare, fysiker, utbildare och studenter.

MATERIAL FRÅN TIDIGARE MATTEKOLLON

Lektionsmaterial åk 6-gy2 2023

Lektionsmaterial åk 6-gy2 2022

Lektionsmaterial åk 6-9 2021
Lektionsmaterial åk 9-gy2 2021

Lektionsmaterial åk 6-9 2020
Lektionsmaterial åk 9-gy2 2020

Lektionsmaterial åk 6-8 2019
Lektionsmaterial åk 9-gy2 2019

VAD BARNEN FÅR GÖRA PÅ MATTEKOLLO

På Mattekollo lär vi ut matte som man inte kommer i kontakt med i skolan. Vi tittar på grafteori, kombinatorik, talteori, geometri och anknyter detta till programmering. Äldre elever har matematikfördjupning som är olika från år till år, det kan t.ex. vara topologi eller analys. Vi lägger stort fokus på den muntliga aspekten och i en stor del av undervisningen jobbar barnen med att diskutera lösningar till problem. Vi har hög ledartäthet för att kunna möta alla barn på deras nivå och låta dem utmanas. Förutom att lära sig matte lär vi ut programmering och bygger robotar. Under lägrets gång får man arbeta med ett projekt inom programmering eller matte, ett exempel är en modell av en självbalanserande segway. Idrottspass hålls varje dag och på kvällarna hålls spel, lekar och andra gemensamma aktiviteter.

Mattekollo 2021 för äldre elever
Mattekollo 2018 för yngre elever

VÅR VISION

Mattekollo är inspirerat av liknande läger i Ryssland och USA och anordnas i Sverige sedan 2015. Målet är att skapa en social mötesplats för matematikintresserade barn och unga där de kan knyta nya bekantskaper och lära sig mer matte. Vi tror att det är så man utvecklar och vidhåller ett intresse. Vi hoppas att vi med Mattekollo kan ge ett oförglömligt läger med spännande, lärorikt och kul innehåll.

Mattekollo 2018 för äldre elever