Vad är Mattekollo?

Mattekollo 2017

Mattekollo är ett sommarläger för barn och ungdomar som är duktiga på och intresserade av matematik. På Mattekollo får deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och problemlösningsförmåga inom både matematik och programmering.  Genom att blanda teori och praktik utvecklar man nya sätt att tänka.  Våra läger riktar sig till de som går i årskurs 6-9 och Gy 1. Mattekollo organiseras av Matematiksällskapet.

VAD BARNEN FÅR GÖRA PÅ MATTEKOLLO

På Mattekollo lär vi ut matte som man inte kommer i kontakt med i skolan. Vi tittar på grafteori, kombinatorik, talteori, geometri och anknyter detta till programmering. Vi lägger stort fokus på den muntliga aspekten och i en stor del av undervisningen jobbar barnen tillsammans och diskuterar och löser problem. Vi har hög ledartäthet för att kunna möta alla barn på deras nivå och låta dem utmanas. Förutom att lära sig matte lär vi ut programmering och bygger robotar. Under lägrets gång får man arbeta med ett projekt inom programmering eller matte, ett exempel är en modell av en självbalanserande segway. Idrottspass hålls varje dag och på kvällarna är det fullspäckat med roliga spel, lekar och andra aktiviteter.

VÅR VISION

Matematiksällskapet anordnar sedan 2015 Mattekollo inspirerad av liknande läger i Ryssland och USA. Matematiksällskapets mål är att skapa en social mötesplats för matematikintresserade barn och unga där de kan knyta nya bekantskaper och lära sig mer matte. Vi tror att det är så man utvecklar och vidhåller ett intresse. Mattekollo är vårt största projekt och ett av de viktigaste verktygen för att uppnå vårt mål. Vi hoppas att vi med Mattekollo kan ge ett oförglömligt läger med spännande, lärorikt och kul innehåll.